O PROJEKTU
 

NAZIV PROJEKTA - Osnaživanjem i edukacijom do socijalne uključenosti

NOSITELJ PROJEKTA - Udruga Mine Aid

PARTNERI - ITF - Enhancing Human Security i Hrvatski Zavod za zapošljavanje - Područni ured Kutina

- Trajanje projekta 15 mjeseci (14.08.2013.-13.11.2014.)

- Ukupna vrijednost projekta: 124.235,40 EUR

- Sufrinaciranje od EU: 111.811,86 EUR

CILJEVI PROJEKTA – Opći cilj projekta je poticanje uključenosti nezaposlenih žena, korisnica prava iz sustava socijalne skrbi, s područja Siska, Kutine, Novske i Jasenovca u zajednicu kroz pružanje potpore i pripremu za ulazak na tržište rada. Specifični ciljevi projekta su osnaživanje i aktiviranje korisnica osiguranjem adekvatne psihosocijalne podrške; podizanje razine konkurentnosti i zapošljivosti žena; te jačanje svijesti poslodavaca i cjelokupne zajednice o potrebama i mogućnostima nezaposlenih žena.

KORISNICE PROJEKTA - dugotrajno nezaposlene žene, dobi od 25 do 65 godina, korisnice prava iz sustava socijalne skrbi, a koje su socijalno isključene, žive na depriviranim područjima, s naglaskom na žene osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i pripadnice nacionalnih manjina. Krajnji korisnici projekta su članovi obitelji korisnica, potencijalni poslodavci u zajednici gdje će korisnice provoditi volonterski praktični rad te lokalna zajednica, općine Jasenovac, grada Kutine, grada Novske i grada Siska.

AKTIVNOSTI PROJEKTA -

1: Izrada baze podataka ciljanih skupina žena i selekcija korisnica projekta
2: Otvaranje lokalnog ureda i pružanje usluga psihosocijalne podrške
3: Organiziranje i provedba kreativnih radionica za unapređenje osobnih i profesionalnih vještina
4: Organiziranje i provedba edukacija: informatičko opismenjavanje i stjecanje statusa njegovateljice
5: Organiziranje prakse-volonterskog rada;
6: Promocija projekta i osvještavanje javnosti

REZULTATI PROJEKTA:

- Emocionalno i socijalno osnažene korisnice
- Podignuta razina znanja, vještina i iskustva potrebnih za ulazak na tržište rada ;
- Podignuta razina unutarnje motiviranosti i samopouzdanja nezaposlenih žena
- Podignuta razina svijesti o diskriminaciji žena na tržištu rada
- Nezaposlene žene predstavljene javnosti i potencijalnim poslodavcima


 
 
 
 
 
 
 
  VIDEO (predstavljanje korisnica)
  FOTOGALERIJA
  BROŠURE
  O UDRUZI - MINE AID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda."

"Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda."

„Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Mine Aid.“

"Projekt sufinacira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske"

„Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje"


 
 
«Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.»
www.000webhost.com