UDRUGA MINE AID
 
MINE AID - MINE ALTERNATIVNI IZVORI DONACIJA
 

Udruga Mine Aid osnovana je u veljači 2003. godine, te kao pravna osoba djeluje na području teritorija RH, sa sjedištem u Zagrebu. Samostalna je, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog društva i jednakih prilika za sve ljude; tolerantnog, osviještenog i znanjem osnaženog društva.

Misija udruge je unapređenje kvalitete života, stvaranje poticajnih i razvojnih uvjeta koji omogućuju osnaživanje, rast i razvoj prvenstveno osoba stradalih od mina odnosno osoba s invaliditetom i svih drugih socijalno osjetljivih društvenih skupina kao i njihove šire zajednice.

Ciljevi Udruge su:

1. Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su to: osobe stradale od mina, osobe s invaliditetom, osobe koje su doživjele traumu bilo koje vrste, žrtve rata općenito, djeca i mladi, obitelji i zajednice koje ih okružuju, nacionalne i kulturne manjine i dr.

2. Podizanje svijesti i upoznavanje domaće i međunarodne javnosti s problemima i poteškoćama socijalno isključenih i rizičnih društvenih skupina, posebice s minskom problematikom, a kroz oblike neformalne i formalne edukacije te poticanje javnih rasprava.

3. Prikupljanje financijskih sredstava u svrhu ostvarivanja psihološke, medicinske i socijalne reintegracije navedenih skupina korisnika.

4. Predlaganje sustavnih rješenja i sudjelovanje u oblikovanju zakona u cilju zaštite prava i interesa, prvenstveno osoba stradalih od mina i osoba s invaliditetom kao i drugih društvenih skupina.

5. Razvoj domaće i međunarodne suradnje radi realizacije gore navedenih ciljeva i razmjene iskustava, upoznavanje domaće i međunarodne javnosti sa problematikom razvoja civilnog društva, zaštite temeljnih ljudskih prava, problemima socijalno osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina.

6. Suradnja s predstavnicima civilnog društva neovisno o rasi, boji kože, spolu,spolnom opredjeljenju, dobi, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, kao i sa domaćim i stranim, nevladinim, vladinim, javnim i gospodarskim organizacijama i institucijama.

Udruga kroz kontinuirani rad i projektne aktivnosti nastoji svojim korisnicima pružiti adekvatnu pomoć i podršku u ostvarivanju zajednički identificiranih potreba. Pomoć se najčešće odnosi na:

- psihološku podršku, informativne i savjetodavne razgovore s ciljem osnaživanja i jačanja korisnika;

- rješavanje spornih pravnih pitanja i ostvarivanje zakonom zajamčenih prava;

- pružanje financijske podrške u rješavanju temeljnih egzistencijalnih poteškoća;

- pružanje logističke i financijske podrške za potrebe školovanja;

- podršku u zapošljavanju i samozapošljavanju kroz edukaciju i susrete s potencijalnim poslodavcima;

- umrežavanje socijalnih usluga na razini lokalne zajednice konkretnog korisnika.

Udruga Mine Aid ujedno je članica dvije međunarodne organizacije, International Campaign to Ban Landmines (ICBL) i Cluster Munition Coalition (CMC), te aktivno sudjeluje u kampanjama za zabranu mina i zabranu kasetnog streljiva nastojeći širiti svijest o opasnosti i razornim posljedicama ovog nehumanog oružja, te vršiti pritisak na Hrvatsku ali i vlade svijeta da potpišu i primjenjuju odredbe Konvencija.

 
 
 
 
  VIDEO (predstavljanje korisnica)
  FOTOGALERIJA
  BROŠURE
  O UDRUZI - MINE AID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda."

"Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda."

„Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost udruge Mine Aid.“

"Projekt sufinacira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske"

„Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava provedbu projekta kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje"


 
 
«Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.»
www.000webhost.com